ĐẠI TIỆC PACKOUT

Mua càng nhiều, quà tặng càng lớn!

Với mỗi đơn hàng Packout có giá trị từ 3.000.000 VNĐ trở lên, tặng ngay thêm 1 bộ mũi vít đa năng 32 chi tiết trị giá 1.080.000 VNĐ.

Với mỗi đơn hàng Packout có giá trị từ 7.000.000 VNĐ trở lên, tặng ngay thêm 1 hộp đựng dụng cụ Packout 8450 trị giá 3.000.000 VNĐ.

Với mỗi đơn hàng Packout có giá trị từ 8.000.000 VNĐ trở lên, tặng ngay thêm 1 hộp đựng dụng cụ Packout 8425 trị giá 3.600.000 VNĐ.

Các sản phẩm Packout được áp dụng trong chương trình:

Hộp đựng dụng cụ 8426 | Giá gốc 6.000.000 VNĐ, chỉ còn 5.000.000 VNĐ

Hộp đựng dụng cụ 8425 | Giá gốc 3.600.000 VNĐ, chỉ còn 3.000.000 VNĐ

Hộp đựng dụng cụ 8424 | Giá gốc 2.880.000 VNĐ, chỉ còn 2.400.000 VNĐ

Hộp đựng dụng cụ 8450 | Giá gốc 3.000.000 VNĐ, chỉ còn 2.500.000 VNĐ

Hộp đựng dụng cụ 8430 | Giá gốc 2.160.000 VNĐ, chỉ còn 1.800.000 VNĐ

Hộp đựng dụng cụ 8431 | Giá gốc 1.920.000 VNĐ, chỉ còn 1.600.000 VNĐ

Hộp đựng dụng cụ 8435 | Giá gốc 1.080.000 VNĐ, chỉ còn 900.000 VNĐ

Hộp đựng dụng cụ 8436 | Giá gốc 960.000 VNĐ, chỉ còn 800.000 VNĐ

Thời gian áp dụng khuyến mại: từ 24/07/2021 đến 30/09/2021  (chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến do số lượng khuyến mại có hạn).

>> Mua hàng tại hệ thống đại lý ủy quyền Milwaukee trên toàn quốc: xem tại đây.