#GIVEAWAY – Ở NHÀ THÌ LÀM GÌ?

 1. Chương trình bắt đầu diễn ra vào ngày 22 tháng 07 và kết thúc lúc 23h59, ngày 31 tháng 07 năm 2021. Kết quả nộp chậm hơn thời gian quy định trên sẽ không được chấp nhận.
 2. Những người tham dự thực hiện đầy đủ các bước theo yêu cầu và được lựa chọn sẽ nhận được giải thưởng. Kết quả chỉ được chấp nhận khi hoàn thành đầy đủ các bước theo yêu cầu, không chỉnh sửa.
 3. BTC có quyền hủy bỏ giải thưởng hoặc loại người tham dự nếu phát hiện có gian lận, sử dụng hình ảnh không thuộc quyền sở hữu của chính người tham dự hoặc sử dụng nhiều tài khoản để tham dự.
 4. Danh sách người người thắng cuộc sẽ được công bố trên Fanpage ngày 03/08/2021. Người thắng cuộc vui lòng nhắn tin đến Fanpage Milwaukee Tool Vietnam (họ tên, địa chỉ nhận quà, số điện thoại) để liên hệ nhận giải thưởng chậm nhất đến ngày 07/08/2021.
 5. Milwaukee Tool VN sẽ gửi quà tới người thắng cuộc khi nhận được đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nếu người thắng cuộc không liên hệ nhận quà trước ngày 08/08/2021, Milwaukee Tool VN sẽ hủy bỏ giải thưởng.
 6. Nhân viên, đại lý và nhà thầu của Milwaukee Tool VN không được phép tham gia.
 7. Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 8. Bằng cách tham gia chương trình này, người tham dự đồng ý cho phép sử dụng tên, hình ảnh của mình như nguồn tài nguyên dữ liệu của Milwaukee Tool VN trong tương lai.
 9. Milwaukee Tool VN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, mất thông tin, sai sót do bất kỳ lỗi kỹ thuật hoặc hệ thống mạng.
 10. Tất cả người tham gia vào chương trình này là trên cơ sở tự nguyện. Milwaukee Tool VN sẽ được miễn mọi trách nhiệm pháp lý, bồi thường và trách nhiệm liên quan tới Chương trình và / hoặc Giải thưởng.
 11. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, Milwaukee Tool VN bảo lưu quyết định cuối cùng, bao gồm quyền đình chỉ, thay đổi hoặc chấm dứt Chương trình và các điều khoản & điều kiện mà không cần thông báo trước.