HIỆU SUẤT TỐI ĐA

HIỆU SUẤT

CAO

DUY TRÌ

THỜI GIAN SỬ DỤNG

THÊM

ĐỘ BỀN

CÔNG CỤ CÔNG SUẤT CAO M18

Công cụ Công suất cao M18 của chúng tôi đã được phát triển và thiết kế đặc biệt để sử dụng với pin HIỆU SUẤT CAO M18 của chúng tôi, giúp người dùng cải thiện sức mạnh của công cụ.

KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CÁC LOẠI PIN LITHIUM-ION
ĐỀU ĐƯỢC TẠO RA THEO CÙNG MỘT CÁCH

PIN HIỆU SUẤT CAO M18

Nhận ngay những thông tin mới nhất về công nghệ không dây và sản phẩm của Milwaukee

    Trường này dành cho mục đích xác thực và không được thay đổi.