MUA COMBO TẶNG MÁY 

COMBO 1: MUA bộ máy mài góc M18 CAG100XPDB (gồm thân máy, 1 pin M18B5, 1 sạc nhanh M12-18FC) giá chỉ còn 8.000.000 VNĐ, TẶNG NGAY thân máy vặn vít M12 FID-0C trị giá 3.840.000 VNĐ.

COMBO 2: MUA bộ máy mài góc M18 CAG100X (gồm thân máy, 1 pin M18B5, 1 sạc nhanh M12-18FC) giá chỉ còn 7.500.000 VNĐ, TẶNG NGAY thân máy vặn vít M12 FID-0C trị giá 3.840.000 VNĐ.

COMBO 3: MUA bộ máy  khoan động lực M18 FPD2-502C (gồm thân máy, 2 pin M18B5, 1 sạc nhanh M12-18FC) giá chỉ còn 9.900.000 VNĐ, TẶNG NGAY thân máy mài góc M18 CAG100X-0X trị giá 5.160.000 VNĐ.

COMBO 4: MUA bộ máy vặn vít M18 FID2-502C (gồm thân máy, 2 pin M18B5, 1 sạc nhanh M12-18FC) giá chỉ còn 9.500.000 VNĐ, TẶNG NGAY thân máy mài góc M18 CAG100X-0X trị giá 5.160.000 VNĐ.

COMBO 5: MUA bộ máy khoan búa M18 CHX (gồm thân máy, 1 pin M18B5, 1 sạc nhanh M12-18FC) giá chỉ còn 10.200.000 VNĐ, TẶNG NGAY thân máy vặn vít M18 FID2-0X trị giá 5.400.000 VNĐ.

Thời gian áp dụng: 10/04/2021 – 30/05/2021 (chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời gian này do số lượng khuyến mại có hạn)

Đến ngay các đại lý ủy quyền của Milwaukee trên toàn quốc: xem danh sách tại đây