LỊCH SỬ CỦA MILWAUKEE
Đổi mới sáng tạo

History-of-Milwaukee

Tháng 1 năm 2007, Steven Richman trở thành chủ tịch của Tập đoàn dụng cụ điện Milwaukee và bắt đầu quá trình chuyển đổi thành một công ty không chỉ nổi tiếng về các dụng cụ chuyên nghiệp, mà còn về khái niệm “Đổi mới sáng tạo”. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã lại một lần nữa tập trung hoàn toàn vào “Nhóm người dùng cốt lõi”, tích cực đầu tư phát triển sản phẩm mới và cung cấp giải pháp đột phá cho ngành lắp đặt điện nước, HVAC và MRO. “Đổi mới sáng tạo” đã trở thành câu thần chú của công ty. Đây là một thuật ngữ mô tả các sản phẩm không chỉ mang lại công nghệ hoàn toàn mới, hiệu suất và năng suất vượt trội cho người dùng, mà thậm chí còn thay đổi cách họ làm việc trong tương lai.

Trong quá trình đổi mới, Milwaukee không hề xa rời thực tế mà cùng những người thợ chuyên nghiệp có mặt tại công trường để hiểu được nhu cầu và những thách thức khiến họ trăn trở ngày đêm. Bởi vậy, công ty có thể cung cấp các giải pháp khắc phục vấn đề hàng ngày, tăng cường tính an toàn và tối đa hóa năng suất.

Khả năng nhanh chóng đưa đổi mới sáng tạo đến với thị trường cũng là một điều khiến Sản phẩm Milwaukee tự hào. Đó là nhờ công ty lược bỏ những quy trình phiền phức, chú trọng hoàn toàn vào nhu cầu của người dùng cốt lõi, đồng thời bảo đảm toàn bộ nguyên vật liệu phát triển sản phẩm đều đến từ nội bộ. Nhờ quá trình chế tạo nguyên mẫu và thiết kế công nghiệp nhanh chóng, cho đến công đoạn xây dựng cơ sở và phát triển đồng thời trong nội bộ (mà không theo trình tự ở bên ngoài), Sản phẩm Milwaukee có thể phát triển sản phẩm mới nhanh hơn và hiệu quả hơn.