Phấn dòng – phụ kiện thay thế
48-22-3989

Phấn dòng – phụ kiện thay thế

48-22-3989

Quy Cách
  • 48-22-3989
  • 48-22-3999
  • Dây thay thế 1,5mm
  • Dây bện cực khỏe
  • 30.5m
Bao gồm trong sản phẩm 48-22-398948-22-3989 48-22-399948-22-3999
48-22-3989(1)
48-22-3999(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Chiều dài (mm) 152 152
Chiều rộng (mm) 114 114
Chiều cao (mm) 28 21