Lưỡi cưa vòng nhỏ gọn – 14 TPI
48-39-0517

Lưỡi cưa vòng nhỏ gọn – 14 TPI

48-39-0517

Quy Cách
  • 48-39-0517
  • 48-39-0518
  • 48-39-0519
Bao gồm trong sản phẩm 48-39-051748-39-0517 48-39-051848-39-0518 48-39-051948-39-0519
48-39-0517(1)
48-39-0518(1)
48-39-0519(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa vòng Lưỡi cưa vòng Lưỡi cưa vòng
Chiều dài (mm) 898.52 898.52 898.52
Số lượng chi tiết 100 1 3
Số răng/inch 14 14 14