Lưỡi cưa vòng nhỏ gọn – 24 TPI
48-39-0537

Lưỡi cưa vòng nhỏ gọn – 24 TPI

48-39-0537

Quy Cách
  • 48-39-0537
  • 48-39-0539
  • 48-39-0538
Bao gồm trong sản phẩm 48-39-053748-39-0537 48-39-053948-39-0539 48-39-053848-39-0538
48-39-0537(1)
48-39-0539(1)
48-39-0538(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa vòng Lưỡi cưa vòng Lưỡi cưa vòng
Chiều dài (mm) 898.52 898.52 898.52
Số lượng chi tiết 100 3 1
Số răng/inch 24 24 24