Lưỡi cưa vòng T10/14
48-39-0550

Lưỡi cưa vòng T10/14

48-39-0550

Quy Cách
  • 48-39-0550
  • 48-39-0551
Bao gồm trong sản phẩm 48-39-055048-39-0550 48-39-055148-39-0551
48-39-0550(1)
48-39-0551(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa vòng Lưỡi cưa vòng
Số răng/inch 10 hoặc 14 10 hoặc 14
Chiều dài (mm) 1139.83 1139.83
Số lượng chi tiết 1 3