Lưỡi cưa vòng sắc bén – 10 TPI
48-39-0500

Lưỡi cưa vòng sắc bén – 10 TPI

48-39-0500

Quy Cách
  • 48-39-0500
  • 48-39-0501
Bao gồm trong sản phẩm 48-39-050048-39-0500 48-39-050148-39-0501
48-39-0500(1)
48-39-0501(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa vòng linh động Lưỡi cưa vòng linh động
Chiều dài (mm) 1139.83 1139.83
Số lượng chi tiết 1 3
Số răng/inch 10 10