Lưỡi cưa vòng T14
48-39-0510

Lưỡi cưa vòng T14

48-39-0510

Quy Cách
  • 48-39-0510
  • 48-39-0511
Bao gồm trong sản phẩm 48-39-051048-39-0510 48-39-051148-39-0511
48-39-0510(1)
48-39-0511(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa vòng Lưỡi cưa vòng
Chiều dài (mm) 1139.83 1139.83
Số lượng chi tiết 1 3
Số răng/inch 14 14