Lưỡi cưa vòng cắt vật liệu dày – 18 TPI
48-39-0520

Lưỡi cưa vòng cắt vật liệu dày – 18 TPI

48-39-0520

Quy Cách
  • 48-39-0520
  • 48-39-0521
Bao gồm trong sản phẩm 48-39-052048-39-0520 48-39-052148-39-0521
48-39-0520(1)
48-39-0521(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa vòng Lưỡi cưa vòng
Chiều dài (mm) 1139.83 1139.83
Số lượng chi tiết 1 3
Số răng/inch 18 18