Lưỡi cưa vòng cắt vật liệu dày – 24 TPI
48-39-0530

Lưỡi cưa vòng cắt vật liệu dày – 24 TPI

48-39-0530

Quy Cách
  • 48-39-0530
  • 48-39-0531
Bao gồm trong sản phẩm 48-39-053048-39-0530 48-39-053148-39-0531
48-39-0530(1)
48-39-0531(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa vòng Lưỡi cưa vòng
Chiều dài (mm) 1139.83 1139.83
Số lượng chi tiết 1 3
Số răng/inch 24 24