Lưỡi cưa vòng nhỏ gọn cắt vật liệu dày – 18 TPI
48-39-0527

Lưỡi cưa vòng nhỏ gọn cắt vật liệu dày – 18 TPI

48-39-0527

Quy Cách
  • 48-39-0527
  • 48-39-0528
Bao gồm trong sản phẩm 48-39-052748-39-0527 48-39-052848-39-0528
48-39-0527(1)
48-39-0528(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa vòng Lưỡi cưa vòng
Chiều dài (mm) 1139.83 1139.83
Số lượng chi tiết 100 1
Số răng/inch 18 18