Lưỡi cưa phá đa dụng SAWZALL™
48-00-5701

Lưỡi cưa phá đa dụng SAWZALL™

48-00-5701

Quy Cách
  • 48-00-5701
  • 48-00-5706
  • 48-00-5711
Bao gồm trong sản phẩm 48-00-570148-00-5701 48-00-570648-00-5706 48-00-571148-00-5711
48-00-5701(1)
48-00-5706(1)
48-00-5711(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall
Số răng/inch 7 / 11 7 / 11 7 / 11
Chiều dài (mm) 150 230 300
Số lượng chi tiết 5 5 5