Lưỡi cắt phá kim loại SAWZALL™
48-00-4712

Lưỡi cắt phá kim loại SAWZALL™

48-00-4712

Quy Cách
  • 48-00-4712
  • 48-00-4713
  • 48-00-4782
  • 48-00-4784
  • 48-00-4787
  • 48-00-4788
Bao gồm trong sản phẩm 48-00-471248-00-4712 48-00-471348-00-4713 48-00-478248-00-4782 48-00-478448-00-4784 48-00-478748-00-4787 48-00-478848-00-4788
48-00-4712(1)
48-00-4713(1)
48-00-4782(1)
48-00-4784(1)
48-00-4787(1)
48-00-4788(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall
Chiều dài (mm) 150 230 150 150 230 230
Số lượng chi tiết 5 5 5 5 5 5
Số răng/inch 10 10 14 18 14 18