Dao đa năng gấp FASTBACK™ với hộp đựng lưỡi dao
48-22-1903

Dao đa năng gấp FASTBACK™ với hộp đựng lưỡi dao

48-22-1903

Quy Cách
  • 48-22-1903
  • Nhấn và gấp mở
  • hộp đựng 4 lưỡi dao
  • Toàn bộ thân làm bằng kim loại
  • Thay lưỡi dao nhanh chóng
  • Dao móc cắt dây
  • Kìm tuốt dây
  • Ghim cài thắt lưng dạng thanh thép
  • Lỗ luồn dây buộc
Bao gồm trong sản phẩm 48-22-190348-22-1903
48-22-1903(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Trọng lượng (kg) 1.6