Dao đa năng gấp FASTBACK™
48-22-1901

Dao đa năng gấp FASTBACK™

48-22-1901

Quy Cách
  • 48-22-1901
  • Nhấn và gấp mở
  • Toàn bộ thân làm bằng kim loại
  • Thay lưỡi dao không cần dụng cụ hỗ trợ
  • Dao móc cắt dây
  • Kìm tuốt dây
  • Ghim cài thắt lưng dạng thanh thép
Bao gồm trong sản phẩm 48-22-190148-22-1901
48-22-1901(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Trọng lượng (kg) 1