Bộ lưỡi cưa HACKZALL™
49-22-0220

Bộ lưỡi cưa HACKZALL™

49-22-0220

Quy Cách
  • 49-22-0220
Bao gồm trong sản phẩm 49-22-022049-22-0220
49-22-0220(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall
Số lượng chi tiết 10