Lưỡi cưa HACKZALL™ – Đa chất liệu
49-00-5410

Lưỡi cưa HACKZALL™ – Đa chất liệu

49-00-5410

Quy Cách
  • 49-00-5410
Bao gồm trong sản phẩm 49-00-541049-00-5410
49-00-5410(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall
Chiều dài (mm) 100
Số lượng chi tiết 3