Lưỡi cưa HACKZALL™ – PVC
49-00-5614

Lưỡi cưa HACKZALL™ – PVC

49-00-5614

Quy Cách
  • 49-00-5614
Bao gồm trong sản phẩm 49-00-561449-00-5614
49-00-5614(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall
Chiều dài (mm) 150
Số lượng chi tiết 5
Số răng/inch 14