Lưỡi cưa HACKZALL™ – Gỗ
49-00-5310

Lưỡi cưa HACKZALL™ – Gỗ

49-00-5310

Quy Cách
  • 49-00-5310
  • 49-00-5324
Bao gồm trong sản phẩm 49-00-531049-00-5310 49-00-532449-00-5324
49-00-5310(1)
49-00-5324(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall
Chiều dài (mm) 89 89
Số lượng chi tiết 5 5
Số răng/inch 10 24