Trục mũi khoét lỗ – Đầu chuyển đổi ren
49-56-6560

Trục mũi khoét lỗ – Đầu chuyển đổi ren

49-56-6560

Quy Cách
  • 49-56-6560
Bao gồm trong sản phẩm 49-56-656049-56-6560
49-56-6560(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Mũi khoét lỗ
Số lượng chi tiết 1