Trục mũi khoét lỗ – Ren lớn
49-56-7040

Trục mũi khoét lỗ – Ren lớn

49-56-7040

Quy Cách
  • 49-56-7040
  • 49-56-7055
  • 49-56-7240
  • 49-56-7250
  • 49-56-9100
Bao gồm trong sản phẩm 49-56-704049-56-7040 49-56-705549-56-7055 49-56-724049-56-7240 49-56-725049-56-7250 49-56-910049-56-9100
49-56-7040(1)
49-56-7055(1)
49-56-7240(1)
49-56-7250(1)
49-56-9100(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Mũi khoét lỗ Mũi khoét lỗ Mũi khoét lỗ Mũi khoét lỗ Mũi khoét lỗ
Số lượng chi tiết 1 1 1 1 1