Trục mũi khoét lỗ – Thay nhanh ren nhỏ
49-56-7210

Trục mũi khoét lỗ – Thay nhanh ren nhỏ

49-56-7210

Quy Cách
  • 49-56-7210
Bao gồm trong sản phẩm 49-56-721049-56-7210
49-56-7210(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Mũi khoét lỗ
Số lượng chi tiết 1