Lưỡi dao cạo
49-00-5456

Lưỡi dao cạo

49-00-5456

Quy Cách
  • 49-00-5456
Bao gồm trong sản phẩm 49-00-545649-00-5456
49-00-5456(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall
Chiều dài (mm) 75
Số lượng chi tiết 1