Bộ mũi vít đa năng
48-32-4408

Bộ mũi vít đa năng

48-32-4408

Quy Cách
  • 48-32-4408
Bao gồm trong sản phẩm 48-32-440848-32-4408
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Bộ
Số lượng chi tiết 26