Bộ mũi vít đa năng
48-32-4006

Bộ mũi vít đa năng

48-32-4006

Quy Cách
  • 48-32-4006
  • 48-32-4004
Bao gồm trong sản phẩm 48-32-400648-32-4006 48-32-400448-32-4004
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Số lượng chi tiết 40 32