Mũi khoan bậc – Hệ met
48-89-9301

Mũi khoan bậc – Hệ met

48-89-9301

Quy Cách
  • 48-89-9301
  • 48-89-9320
  • 48-89-9335
Bao gồm trong sản phẩm 48-89-930148-89-9301 48-89-932048-89-9320 48-89-933548-89-9335
48-89-9301(1)
48-89-9320(1)
48-89-9335(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Mũi khoan bậc Mũi khoan bậc Mũi khoan bậc
Đường kính (mm) 4 - 12 mm 4 - 20 mm 6 - 35 MM
Số lượng chi tiết 1 1 1
Số bước 9 9 14