Lưỡi cắt thẳng AX Tough
48-00-5021

Lưỡi cắt thẳng AX Tough

48-00-5021

Quy Cách
  • 48-00-5021
  • 48-00-5026
  • 48-00-5027
Bao gồm trong sản phẩm 48-00-502148-00-5021 48-00-502648-00-5026 48-00-502748-00-5027
48-00-5021(1)
48-00-5026(1)
48-00-5027(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall
Chiều dài (mm) 150 230 300
Số lượng chi tiết 5 5 5
Số răng/inch 5 5 5