Lưỡi cưa kim loại mỏng SAWZALL™
48-00-4182

Lưỡi cưa kim loại mỏng SAWZALL™

48-00-4182

Quy Cách
  • 48-00-4182
  • 48-00-4184
  • 48-00-4187
  • 48-00-4188
  • 48-00-4189
Bao gồm trong sản phẩm 48-00-418248-00-4182 48-00-418448-00-4184 48-00-418748-00-4187 48-00-418848-00-4188 48-00-418948-00-4189
48-00-4182(1)
48-00-4184(1)
48-00-4187(1)
48-00-4188(1)
48-00-4189(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall
Chiều dài (mm) 150 150 230 230 300
Số lượng chi tiết 5 5 5 5 5
Số răng/inch 14 18 14 18 18