Lưỡi cưa gỗ mỏng SAWZALL™
48-00-5035

Lưỡi cưa gỗ mỏng SAWZALL™

48-00-5035

Quy Cách
  • 48-00-5035
  • 48-00-5036
  • 48-00-5037
Bao gồm trong sản phẩm 48-00-503548-00-5035 48-00-503648-00-5036 48-00-503748-00-5037
48-00-5035(1)
48-00-5036(1)
48-00-5037(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall
Chiều dài (mm) 150 230 300
Số lượng chi tiết 5 5 5
Số răng/inch 5 5 5