Lưỡi máy cưa đĩa cắt gỗ
48-40-4108

Lưỡi máy cưa đĩa cắt gỗ

48-40-4108

Quy Cách
  • 48-40-4108
  • 48-40-4120
Bao gồm trong sản phẩm 48-40-410848-40-4108 48-40-412048-40-4120
48-40-4108(1)
48-40-4120(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi máy cưa đĩa Lưỡi máy cưa đĩa
Kích thước lỗ đĩa cắt (mm) 15.87 15.87
Đường kính (mm) 165 185
Số lượng chi tiết 1 1
Số răng 24 24
Độ dày lưỡi cưa (mm) 1.6 1.8