Thiết bị bảo hộ cá nhân

Tìm hiểu thêm

GIỮ AN TOÀN. DUY TRÌ NĂNG SUẤT (STAY PRODUCTIVE™)

Thiết bị bảo hộ cá nhân đã có một ít đổi mới trong những năm qua, khiến người dùng phải sửa đổi thiết bị để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ. Chúng tôi đã dành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của người dùng và phát triển PPE ngay từ đầu, cung cấp Mũ Cứng cho phép người dùng thích nghi với từng công việc và kính bảo hộ có thể đeo cả ngày với mắt kính không bám hơi nước lâu dài. MILWAUKEE® tập trung vào việc tạo ra các giải pháp sáng tạo khiến người dùng thoải mái, giúp đảm bảo an toàn và duy trì năng suất trên công trường.

XEM THỰC HÀNH AN TOÀN CÁ NHÂN CỦA MILWAUKEE

Nhấp vào một số để biết chi tiết
1
2
3
4
5
1

Áo an toàn có khả năng hiển thị cao