ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN GIVEAWAY “SIÊU QUÀ TẶNG NGÀY ĐÔI”

 1. Chương trình bắt đầu diễn ra vào ngày 28 tháng 5 và kết thúc lúc 23h59, ngày 08 tháng 06 năm 2021. Kết quả nộp chậm hơn thời gian quy định trên sẽ không được chấp nhận.
 2. Những người tham dự thực hiện đầy đủ các bước theo yêu cầu và được lựa chọn sẽ nhận được giải thưởng. Người thắng cuộc vui lòng nhắn tin đến Fanpage hoặc Zalo Official Account Milwaukee Tool Vietnam (họ tên, địa chỉ nhận quà, số điện thoại) để liên hệ nhận giải thưởng chậm nhất đến ngày 15/06/2020.
 3. Kết quả chỉ được chấp nhận khi hoàn thành đầy đủ các bước theo yêu cầu, không chỉnh sửa.
 4. Danh sách người người thắng cuộc sẽ được công bố trên Fanpage ngày 11/06/2021.
 5. Milwaukee Tool VN sẽ gửi quà tới người thắng cuộc khi nhận được đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
 6. Mỗi người chỉ đủ điều kiện tham gia một lần. BTC có quyền hủy bỏ giải thưởng nếu phát hiện có gian lận hoặc sử dụng nhiều tài khoản để tham dự.
 7. Nếu người thắng cuộc không liên hệ nhận quà trước ngày 16/06/2021, Milwaukee Tool VN sẽ hủy bỏ giải thưởng.
 8. Nhân viên, đại lý và nhà thầu của Milwaukee Tool VN không được phép tham gia.
 9. Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 10. Milwaukee Tool VN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, mất thông tin, sai sót do bất kỳ lỗi kỹ thuật hoặc hệ thống mạng.
 11. Tất cả người tham gia vào chương trình này là trên cơ sở tự nguyện. Milwaukee Tool VN sẽ được miễn mọi trách nhiệm pháp lý, bồi thường và trách nhiệm liên quan tới Chương trình và / hoặc Giải thưởng.
 12. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, Milwaukee Tool VN bảo lưu quyết định cuối cùng, bao gồm quyền đình chỉ, thay đổi hoặc chấm dứt Chương trình và các điều khoản & điều kiện mà không cần thông báo trước.