Kìm và dụng cụ cặp

Bộ lọc của bạn

Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Phân loại theo

 • Kìm tuốt dây

  48-22-6109
  • 48-22-6109

 • Kìm khóa, má kẹp thẳng

  48-22-3507
  • 48-22-3507
  • 48-22-3510

 • Kìm khóa, má kẹp cong

  48-22-3420
  • 48-22-3420

 • Kìm mỏ quạ, má kẹp thẳng

  48-22-6306

 • Kìm nhổ đinh

  48-22-6407
  • 48-22-6407

 • Kìm mũi dài

  48-22-6101
  • 48-22-6101

 • Kìm khóa mũi dài

  48-22-3506
  • 48-22-3506

 • Kìm Linesman

  48-22-6100
  • 48-22-6100

 • Kìm cắt bóp đa năng

  48-22-6102
  • 48-22-6102

 • Kìm mỏ quạ

  48-22-6208
  • 48-22-6208
  • 48-22-6210
  • 48-22-6212

 • Kìm làm hàng rào

  48-22-6410
  • 48-22-6410

 • Kìm cắt

  48-22-6106
  • 48-22-6106
  • 48-22-6107
  • 48-22-6108