Danh mục phụ tùng

Danh mục phụ tùng (78 sản phẩm)

Số thứ tự Thương hiệu Số lượng phụ tùng Tên Model Loại sản phẩm
1Milwaukee50M18 BPDMáy khoan động lực
2Milwaukee19M18 FPD2Máy khoan động lực
3Milwaukee47M18 BLPDRCMáy khoan động lực
4Milwaukee37M18 FID2Máy bắt vít
5Milwaukee36M18 BLIDRMáy bắt vít
6Milwaukee44M18 BIDMáy bắt vít
7Milwaukee13M12 FPDMáy khoan động lực
8Milwaukee36M12 FIDMáy bắt vít
9Milwaukee48M12 BPDMáy khoan động lực
10Milwaukee49M12 BIDMáy bắt vít
11Milwaukee80C12 PCMáy cắt ống
12Milwaukee60M18 BPMáy bào
13Milwaukee47M18 GGMáy tra mỡ
14Milwaukee65M12 GGMáy tra mỡ
15Milwaukee23M12 BBLMáy thổi
16Milwaukee55M18 ONEFHIWF1DSMáy siết bu lông
17Milwaukee55M18 ONEFHIWF1DMáy siết bu lông
18Milwaukee21M18 FDGMáy mài
19Milwaukee51M18 FSAGV100XPDBMáy mài
20Milwaukee67M18 FHPXMáy khoan búa
21Milwaukee90M18 FVP5Máy hút chân không
22Milwaukee39M18 FCVLMáy hút bụi
23Milwaukee26M18 FDDEXLMáy hút bụi
24Milwaukee42M12 FVCLMáy hút bụi
25Milwaukee26M18 FROP21Máy đánh bóng
26Milwaukee25M18 FROP15Máy đánh bóng
27Milwaukee25M18 FAP180Máy đánh bóng
28Milwaukee30M12 BPSMáy đánh bóng
29Milwaukee62M18 FCHSMáy cưa xích
30Milwaukee47M12 FHSMáy cưa xích
31Milwaukee73M18 FJSMáy cưa sọc
32Milwaukee66M18 FSXMáy cưa kiếm
33Milwaukee51M18 FSZMáy cưa kiếm
34Milwaukee23M18 FHZMáy cưa kiếm
35Milwaukee28M18 BOS125Máy chà nhám
36Milwaukee76M18 CHS355Máy cắt đĩa tròn
37Milwaukee40M18 FMCSMáy cắt đĩa tròn
38Milwaukee37M18 FOPH-HTAMáy cắt cỏ
39Milwaukee33M18 FOPH-CSAMáy cắt cỏ
40Milwaukee13M18 FOPH-LTAMáy cắt cỏ
12