Danh mục phụ tùng

Danh mục phụ tùng (74 sản phẩm)

Số thứ tự Thương hiệu Số lượng phụ tùng Tên Model Loại sản phẩm
1Milwaukee36M18 BLIDRMáy bắt vít
2Milwaukee44M18 BIDMáy bắt vít
3Milwaukee13M12 FPDMáy khoan động lực
4Milwaukee36M12 FIDMáy bắt vít
5Milwaukee48M12 BPDMáy khoan động lực
6Milwaukee49M12 BIDMáy bắt vít
7Milwaukee80C12 PCMáy cắt ống
8Milwaukee60M18 BPMáy bào
9Milwaukee47M18 GGMáy tra mỡ
10Milwaukee65M12 GGMáy tra mỡ
11Milwaukee23M12 BBLMáy thổi
12Milwaukee55M18 ONEFHIWF1DSMáy siết bu lông
13Milwaukee55M18 ONEFHIWF1DMáy siết bu lông
14Milwaukee21M18 FDGMáy mài
15Milwaukee51M18 FSAGV100XPDBMáy mài
16Milwaukee67M18 FHPXMáy khoan búa
17Milwaukee90M18 FVP5Máy hút chân không
18Milwaukee39M18 FCVLMáy hút bụi
19Milwaukee26M18 FDDEXLMáy hút bụi
20Milwaukee42M12 FVCLMáy hút bụi
21Milwaukee26M18 FROP21Máy đánh bóng
22Milwaukee25M18 FROP15Máy đánh bóng
23Milwaukee25M18 FAP180Máy đánh bóng
24Milwaukee30M12 BPSMáy đánh bóng
25Milwaukee62M18 FCHSMáy cưa xích
26Milwaukee47M12 FHSMáy cưa xích
27Milwaukee73M18 FJSMáy cưa sọc
28Milwaukee66M18 FSXMáy cưa kiếm
29Milwaukee51M18 FSZMáy cưa kiếm
30Milwaukee23M18 FHZMáy cưa kiếm
31Milwaukee28M18 BOS125Máy chà nhám
32Milwaukee76M18 CHS355Máy cắt đĩa tròn
33Milwaukee40M18 FMCSMáy cắt đĩa tròn
34Milwaukee37M18 FOPH-HTAMáy cắt cỏ
35Milwaukee33M18 FOPH-CSAMáy cắt cỏ
36Milwaukee13M18 FOPH-LTAMáy cắt cỏ
37Milwaukee69M18 FBCUMáy cắt cỏ
38Milwaukee45M18 FOPHMáy cắt cỏ
39Milwaukee52M18 BLLTMáy cắt cỏ
40Milwaukee19M12 BLPRSMáy cắt cành
12