Danh mục phụ tùng

Danh mục phụ tùng (68 sản phẩm)

Số thứ tự Thương hiệu Số lượng phụ tùng Tên Model Loại sản phẩm
1Milwaukee80C12 PCMáy cắt ống
2Milwaukee60M18 BPMáy bào
3Milwaukee47M18 GGMáy tra mỡ
4Milwaukee65M12 GGMáy tra mỡ
5Milwaukee23M12 BBLMáy thổi
6Milwaukee55M18 ONEFHIWF1DSMáy siết bu lông
7Milwaukee55M18 ONEFHIWF1DMáy siết bu lông
8Milwaukee21M18 FDGMáy mài
9Milwaukee51M18 FSAGV100XPDBMáy mài
10Milwaukee67M18 FHPXMáy khoan búa
11Milwaukee90M18 FVP5Máy hút chân không
12Milwaukee39M18 FCVLMáy hút bụi
13Milwaukee26M18 FDDEXLMáy hút bụi
14Milwaukee42M12 FVCLMáy hút bụi
15Milwaukee26M18 FROP21Máy đánh bóng
16Milwaukee25M18 FROP15Máy đánh bóng
17Milwaukee25M18 FAP180Máy đánh bóng
18Milwaukee30M12 BPSMáy đánh bóng
19Milwaukee62M18 FCHSMáy cưa xích
20Milwaukee47M12 FHSMáy cưa xích
21Milwaukee73M18 FJSMáy cưa sọc
22Milwaukee66M18 FSXMáy cưa kiếm
23Milwaukee51M18 FSZMáy cưa kiếm
24Milwaukee23M18 FHZMáy cưa kiếm
25Milwaukee28M18 BOS125Máy chà nhám
26Milwaukee76M18 CHS355Máy cắt đĩa tròn
27Milwaukee40M18 FMCSMáy cắt đĩa tròn
28Milwaukee37M18 FOPH-HTAMáy cắt cỏ
29Milwaukee33M18 FOPH-CSAMáy cắt cỏ
30Milwaukee13M18 FOPH-LTAMáy cắt cỏ
31Milwaukee69M18 FBCUMáy cắt cỏ
32Milwaukee45M18 FOPHMáy cắt cỏ
33Milwaukee52M18 BLLTMáy cắt cỏ
34Milwaukee19M12 BLPRSMáy cắt cành
35Milwaukee55M12 PCGMáy bơm keo
36Milwaukee28M18 BIMáy bơm hơi
37Milwaukee15M18 VC-2Máy hút bụi
38Milwaukee37M18 ONEFHIWF34Máy siết bu lông
39Milwaukee52M18 ONEFHIWF1Máy siết bu lông
40Milwaukee50M18 FSAGV125XPDBMáy mài
12