Ax™ có răng Carbide
48-00-5221

Ax™ có răng Carbide

48-00-5221

Quy Cách
  • 48-00-5221
  • 48-00-5226
  • 48-00-5227
Bao gồm trong sản phẩm 48-00-522148-00-5221 48-00-522648-00-5226 48-00-522748-00-5227
48-00-5221(1)
48-00-5226(1)
48-00-5227(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall Lưỡi cưa Sawzall & Hackzall
Chiều dài (mm) 150 230 300
Số lượng chi tiết 1 1 1
Số răng/inch 5 5 5