Bộ Combo 3 công cụ M18 FUEL™
M18 FPP3D2-502B

Bộ Combo 3 công cụ M18 FUEL™

M18 FPP3D2-502B

Quy Cách
  • M18 FPP3D2-502B
Bao gồm trong sản phẩm M18 FPP3D2-502BM18 FPP3D2-502B
M18 FPD2-0(1)
M18 FID2-0(1)
M18 CAG100X-0(1)
M12-18FC(1)
M18B5(2)
Túi đựng phụ kiện(1)