Dao dọc giấy
48-22-1963

Dao dọc giấy

48-22-1963

Quy Cách
  • 48-22-1963
  • 48-22-1964
  • 48-22-1965
  • Chốt bền bỉ - Tuổi thọ lâu hơn
  • Lưỡi trượt khóa tự động - Điều chỉnh lưỡi dao nhanh (48-22-1963) Đẩy ren nhanh - Điều chỉnh lưỡi dao nhanh hơn (48-22-1964/ 48-22-1965)
  • Lưỡi Microcarbide - Tuổi thọ lưỡi dao lâu hơn
  • Chống Acetone
Bao gồm trong sản phẩm 48-22-196348-22-1963 48-22-196448-22-1964 48-22-196548-22-1965
48-22-1963(1)
48-22-1964(1)
48-22-1965(1)