Mũi khoét lỗ kim loại 30mm Annular
4932343270

Mũi khoét lỗ kim loại 30mm Annular

4932343270

Quy Cách
 • 4932343270
 • 4932343271
 • 4932343272
 • 4932343273
 • 4932343274
 • 4932343275
 • 4932343276
 • 4932343277
 • 4932343278
 • 4932343279
 • 4932343280
 • 4932343281
 • 4932343282
 • 4932343283
 • 4932343284
 • 4932343285
 • 4932343286
 • 4932343287
 • 4932343288
 • 4932371740
 • 4932371741
 • 4932371742
 • 4932371743
 • 4932371744
 • 4932371745
 • 4932371746
 • 4932371747
 • 4932371748
 • 4932371749
 • 4932371750
 • 4932371751
 • 4932371752
 • 4932371753
 • 4932371754
 • 4932371755
 • 4932371756
 • 4932371757
 • 4932371758
 • 4932371759
Bao gồm trong sản phẩm 49323432704932343270 49323432714932343271 49323432724932343272 49323432734932343273 49323432744932343274 49323432754932343275 49323432764932343276 49323432774932343277 49323432784932343278 49323432794932343279 49323432804932343280 49323432814932343281 49323432824932343282 49323432834932343283 49323432844932343284 49323432854932343285 49323432864932343286 49323432874932343287 49323432884932343288 49323717404932371740 49323717414932371741 49323717424932371742 49323717434932371743 49323717444932371744 49323717454932371745 49323717464932371746 49323717474932371747 49323717484932371748 49323717494932371749 49323717504932371750 49323717514932371751 49323717524932371752 49323717534932371753 49323717544932371754 49323717554932371755 49323717564932371756 49323717574932371757 49323717584932371758 49323717594932371759
4932343270(1)
4932343271(1)
4932343272(1)
4932343273(1)
4932343274(1)
4932343275(1)
4932343276(1)
4932343277(1)
4932343278(1)
4932343279(1)
4932343280(1)
4932343281(1)
4932343282(1)
4932343283(1)
4932343284(1)
4932343285(1)
4932343286(1)
4932343287(1)
4932343288(1)
4932371740(1)
4932371741(1)
4932371742(1)
4932371743(1)
4932371744(1)
4932371745(1)
4932371746(1)
4932371747(1)
4932371748(1)
4932371749(1)
4932371750(1)
4932371751(1)
4932371752(1)
4932371753(1)
4932371754(1)
4932371755(1)
4932371756(1)
4932371757(1)
4932371758(1)
4932371759(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular Mũi khoét lỗ kim loại Annular
Chiều dài (mm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Đường kính (mm) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 12 13 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Số lượng chi tiết 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1