Trục mũi khoét lỗ – Ren nhỏ
49-56-6950

Trục mũi khoét lỗ – Ren nhỏ

49-56-6950

Quy Cách
  • 49-56-6950
  • 49-56-7000
Bao gồm trong sản phẩm 49-56-695049-56-6950 49-56-700049-56-7000
49-56-6950(1)
49-56-7000(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Mũi khoét lỗ Mũi khoét lỗ
Số lượng chi tiết 1 1