Lưỡi máy cưa đĩa
4932256388

Lưỡi máy cưa đĩa

4932256388

Quy Cách
  • 4932256388
  • 4932352313
  • 4932352314
  • 4932430430
  • 4932430719
Bao gồm trong sản phẩm 49322563884932256388 49323523134932352313 49323523144932352314 49324304304932430430 49324307194932430719
4932256388(1)
4932352313(1)
4932352314(1)
4932430430(1)
4932430719(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi máy cưa đĩa Lưỡi máy cưa đĩa Lưỡi máy cưa đĩa Lưỡi máy cưa đĩa Lưỡi máy cưa đĩa
Kích thước lỗ đĩa cắt (mm) 30 15.87 15.87 30 20
Đường kính (mm) 190 165 165 190 140
Số lượng chi tiết 1 1 1 1 1
Số răng 48 24 40 24 20
Độ dày lưỡi cưa (mm) 2.8 1.6 1.6 2 1.3