Lưỡi cưa vòng cắt vật liệu dày – 14/18 TPI
48-39-0560

Lưỡi cưa vòng cắt vật liệu dày – 14/18 TPI

48-39-0560

Quy Cách
  • 48-39-0560
  • 48-39-0561
Bao gồm trong sản phẩm 48-39-056048-39-0560 48-39-056148-39-0561
48-39-0560(1)
48-39-0561(1)
Thông số kỹ thuật của Sản phẩm
Loại Lưỡi cưa vòng Lưỡi cưa vòng
Số răng/inch 14 hoặc 18 14 hoặc 18
Chiều dài (mm) 1139.83 1139.83
Số lượng chi tiết 1 3